גולגול שזורה מצמות

שתפו:

אביזרים דרושים 

גומיות       סיכות-סבתא

     גומיות               סיכות סבתא

צרי את המראה

pantene_howto_00-braidedbunupdo_step1

שלב 1

משכי את החצי העליון של השיער לאחור וקשרי בגומיה.

pantene_howto_00-braidedbunupdo_step2

שלב 2

צרי צמה רגילה עם הקוקו שנוצר וקשרי את הקצה בגומיה נוספת.

pantene_howto_00-braidedbunupdo_step3

שלב 3

לפפי את השיער לגולגול והצמידי עם סיכות סבתא

pantene_howto_00-braidedbunupdo_step4

שלב 4

הפרידי את החלק הנותר של השיער לשניים וחזרי על הפעולה. קלעי, סובבי, החזיקי.

pantene_howto_00-braidedbunupdo_step5

שלב 5

חזרי על הפעולה פעם נוספת עם השיער שנותר כדי ליצור שורה אנכית של צמות קלועות מסובבות.

pantene_howto_00-braidedbunupdo_step6